Valg af entreprenør

JohanByg selv husLeave a Comment

Vi har haft mange overvejelser i forbindelse med valg af entreprenør. Her er lidt om vores praktiske forløb med både Lind & Risør samt HusCompagniet, og vi har aktivt været i gang med den begge. Faktisk har vi haft 2 underskrevne kontrakter, men aktiverede et forbehold på den første.

Typehusfirmaer eller ej?

Indledningsvis besluttede vi os for kun at kigge på typehusfirmaer. Det er vores oplevelse at vi har haft ret fri rammer til at lave huset som vi ønsker det. Udvalget af “skabelon huse” er rigtig stort og bredt, og derfra er det relativt nemt og billigt at foretage justeringer, så længe det er inden projektet er påbegyndt.
En anden vigtig årsag for os var total entreprise formen, som blandt andet sikrer at entreprenøren tager den samlede risiko for hele projektet, uanset om en underleverandør har klokket i det.

Under køb af grunden

Med købet af grunden på plads, skulle vi indgå en entreprisekontrakt. I realiteten havde vi valgt vores entreprenør inden vi havde en købskontrakt på grunden. Vi brugte dem i købsprocessen til at foretage:

  • Jordbundsundersøgelser - afdække behovet for ekstra fundering
  • Landmålinger - kotehøjder til udformning af hus
  • Afdække lokalplaner - regler for placering og udformning af huset

Alle 3 områder var nødvendige at have på plads ret tidligt, da de hver især fastlagde nogle store risiko elementer ved projektets økonomi og udformning. Typehus firmaer vil meget gerne bistå i denne tidlige fase, og stiller gerne landmålere og i nogen grad deres tegnestue til rådighed så projektet kan tage form (og de kan lave indsalget).

Vi har tidligere bygget med HusCompagniet. Dengang var der ikke en finger at sætte på noget og vi var selvsagt glade for valget. Af flere årsager følte vi os dog nødsaget til at fravælge dem i dette byggeprojekt:

  • Med denne grund vidste vi at vi skulle bygge i forskudt plan, hvilket er mere komplekst. Her fik vi forståelsen af, at det kunne HC’s prismodeller ikke helt holde til. Senere viste det sig at være en misforståelse.
  • Der er et par grimme sager, hvor HC ikke fremstår ret heldige (mere om det senere)
  • HC havde siden sidst skiftet gear ifm. nye ejerforhold og havde fordoblet produktionen på få år. Vi var nervøse for om den standard vi kendte stadig var gældende, om de kunne følge med i deres egen ekspansion.
  • I en dialog med kommunen havde kommunen hentydet til at Lind & Risør flere gange havde løst opgaven for andre i samme situation.

Vi tog kontakt til Lind & Risør, som vi til vores første projekt i 2010 havde afvist grundet pris. Vi fik en salgskonsulent tilknyttet som var super god og på flere punkter viste at L&R var konkurrencedygtige ift. HC. Forskellen var flere steder, at der var lidt mere i grundpakken på L&R, som vi alligevel ville tilkøbe hos HC.

Vi besøgte flere prøvehuse og synes at L&R husene også stod en lille smule skarpere i deres finish. Så vi valgte at bruge L&R til at få afdækket de indledende undersøgelser inden købet af grunden.

Første entreprise aftale

Vi oplevede Lind & Risør som rigtig gode rådgivere. Fra vores første byggeri havde vi en god forståelse for processen, selv om der var masser af ting vi ikke kunne huske og dialogen var rigtig god. Vi (nærmest udelukkende Line) havde forinden lagt mange kræfter i forskellige planløsninger, men manglede at smelte dem sammen til ét velfungerende afbalanceret hus. På ret kort tid (med 2-3 møder) stod vi med en plantegning der økonomisk og i praksis opfyldte vores ønsker.

Kort efter købsaftalen på grunden var på plads, startede vi detalje forhandlingerne med L&R. For at runde dialogen af med HC skrev vi og spurgte om vi skulle afregne noget (mener det var indledende landmåler på matriklen), hvorefter de sprang op af æsken og ville tilbage i konkurrencen. Vi åbnede dialogen og fik på den måde forhandlet en del mere ind i “grundpakken” hos begge parter og reduceret nogle omkostninger. Ud af den dialog synes vi L&R stod stærkest hvorfor vi satte en advokat og vores byggesagkyndig i spil for at nærlæse kontrakt og vilkår. Vi troede vi var i mål…


Dialogen med advokaterne er et kedeligt og omkostningsfuldt kapitel for sig. Output fra dem og vores byggesagkyndig var, at der var flere forhold i kontrakten og vilkårene, som vi gerne ville have anderledes. De fleste af dem var en mere rimelig behandling af tvister, hvis det nogensinde skulle opstå. Desværre gik vores forhandlinger i hårdknude, og vi oplevede at der ikke var nogen interesse i at finde hinanden. Der kan ligge mange ting til grund for den oplevelse, og en del af dem har vi ingen indsigt i. Men i situationen tænkte vi, at hvis L&R ikke ville gå os i møde når vi forsøgte at blive kunder, så frygtede vi for hvordan det ville gå hvis vi blev uenige undervejs. Efter rådgivning med vores byggekonsulent og advokat aktiverede vi advokatforbeholdet og lod aftalen udløbe. En rigtig ærgerlig oplevelse, som også betød at vi, med rette, måtte betale for de ydelser L&R havde ydet undervejs.

Næste entreprise aftale

Et positivt biprodukt af head-to-head forhandlingerne med både HC og L&R var at HusCompagniet var på omgangshøjde med hvad vi ville med projektet og hvad det måtte koste, og de var sultne for at lande en aftale med os. Så vi kunne på meget kort tid:

  • Adressere alle vores bekymringer fra tidligere
  • Aftale tilsvarende grundpakker (budget til el osv)
  • Forhandle og lukke en kontrakt med de ønskede vilkår med HusCompagniet

I sidste ende kostede det os lidt mere til både advokat og tjenester fra L&R, men vi fik forhandlet bedre vilkår og priser i forløbet, og jeg tror vi kom ud i lidt bedre stand. Vi har indtil videre ikke noget at udsætte på HC, og tror at vi nok skal komme i mål (især med et godt samarbejde) på en god måde.

Når jeg reflekterer over det, så er jeg glad for at vi har været forbi flere typehusfirmaer  selvom det skabte forsinkelse og mit råd ville være at give mere end ét typehusfirma budet. Men det tager tid og er ikke nemt, især fordi de opstiller deres budgetter meget forskelligt, og især forskellen på fastpris budgetposter og overslag kan virkelig gøre det svært at sammenligne.

Møgsagerne

Vi er fuldt ud bevidst om de møgsager som både HusCompagniet og Lind & Risør har, og det er nedslående læsning. Hvis man skal i kast med et tilsvarende projekt, så vil jeg anbefale at man tager sig tid til at læse det grundigt igennem. Èn af de mange ting vi har taget med er at, er man afstemt i samarbejdet og sikrer løbende kommunikation med entreprenør, har man ret gode vilkår for at løse det efterfølgende. Dertil kommer de rådgivere vi har benyttet os af, som udgør en omkostning, men som kun er en brøkdel at det samlede budget og skaber en god og ligeværdig dialog igennem forløbet.

Det ville være forfærdeligt at ende i den yderst sørgelige situation som familierne herunder, hvor økonomi og hverdagen er brast i juridisk slagsmål om ufærdige boliger. Det er voldsom læsestof, men der er meget at lære:

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *