Hævd på grund og lovgivning fra 1692

JohanByg selv husLeave a Comment

Vores grund i Birkerød har bestemt ikke været helt lige til. En af de udfordring vi har haft har været en hævdsag, hvor der faktisk er gået noget fra grunden.


Ejendomshævd oprinder fra Danske Lov (anno 1692) og skulle sikre at bønder plejede og dyrkede deres jord. Såfremt ejeren lod arealer stå ubenyttet og en anden gjorde brug af jordarealet (uanfægtet) i en længere periode (min. 20 år), så kunne brugstageren søge og få hævd overfor ejeren.

Det giver jo meget god mening, humlen er bare at dette stadigvæk er gældende også for parcelgrunde i byen – og at det tilsyneladende er uden hensyn til konsekvensen for den resterende grund.


På et tidspunkt da vi var ret sikre på at vi ville købe grunden, men inden en købsaftale var udformet, fik vi foretaget en landmåling. Det var hovedsagligt fordi grunden har et større fald i niveau igennem byggefeltet (ca. 4m) og vi prøvede at forstå hvad det havde af omkostninger (ekstra fundering, højere sokkel og øvrig kompleksitet ved byggeriet). I praksis sker dette ved brug af en landmåler, som måler koter (højder på ca. 30 fordelte punkter) på grunden, samt laver en situationsplan (optegning) af grunden.

Situationsplan – 1. opmåling

Af tegningen kunne vi se at der var en hæk ind til naboen mod vest (tegnet med grøn linje), som ikke var i skel. Belært af tidligere erfaring fra huset på Amager (jeg fik revet en hæk i skel ned, da jeg havde læst opmålingerne forkert), tog vi kontakt til naboen og aftalte at jeg kom forbi den følgende lørdag til en snak.

Med situationsplanen og en tidlig version af plantegning under armen, kom jeg til kaffe om formiddagen. Efter lidt introduktioner og indledende dialog havde jeg indtryk at naboen ikke var interesset i at hækken skulle genplaceres, men ønskede ikke at vi “skulle gøre et stort nummer ud af det”. Især A4 papiret  med information om hævd, som han havde printet på forhånd var opsigtsvækkende.

En hurtig søgning på Google viste at der var potentiale for en langstragt sag. Så der var 2 muligheder:

  1. Lade som ingenting, fjerne hækken og håbe på det bedste 🙂 dog ville vi som nye ejere stå med hele besværet (bevisbyrde, proces og naboen).
  2. Vi kunne bede sælger om at håndtere sagen og forholde os til udfordringen i vores købsaftale.

Ydermere var vi lidt nervøse for at der kunne være andre skellinjer som var udfordret.

Vi tog kontakt til sælger og bad ham om at validere placering af skel overfor alle naboer, således at vi havde vished for hvad der indgik i handlen. Udfaldet var at naboen havde belæg for at påkalde sig hævd (22 år gamle billeder af den pågældende hæk). Så efter 1 måned havde sælger landet en aftale med naboen, som i grove træk bevirker at den del af grunden tilfalder naboen (og det tinglyste areal og salgprisen reduceres).

Lige en sidste note. Omkostningerne og ikke mindst byrden påligger hos parten der påkalder sig hævd, hvilket i sig selv kan være relativt dyrt (50 – 100k) og tager måneder, såfremt man ikke kan opnå enighed. Alternativt kan man også forsøge at forhandle en brugsaftale på plads, hvor modparten kan have brugsretten sålænge vedkommende er bosiddende på matriklen. Det havde i dette tilfælde ingen interesse, men kan være et godt kompromis.

Anyways, vi er glade for at vi fik det afklaret og kunne krydse endnu en usikkerhed af listen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *