Byggeansøgning

LineByg selv husLeave a Comment

Så skete det endeligt! Kommunen er færdig med at behandle vores byggeansøgning og vi har nu fået afgørelsen.
Ansøgningen blev sendt ind til kommunen af vores entreprenør for over 2 måneder siden og vi har været virkelig spændte på svaret. I dag fik vi endelig en afgørelse, men inden vi fortæller hvad afgørelsen var, vil jeg først fortælle lidt om processen.

Lokalplanen

Skal du bygge nyt hus, er der nogle forhold, som du med fordel kan undersøge allerede inden du køber grunden. Forholdene kan have stor betydning for om du kan bygge det hus du ønsker dig. Lokalplanen for området er et godt sted at starte.

Der vil i lokalplanen være angivet hvor høj bebyggelsesprocenten for området er samt hvor langt fra skel man skal bygge. Der kan også være indtegnet et byggeområde direkte på matriklen, som du ikke må overtræde.

Tidligere kiggede vi på en udstykning i Blovstrød, som lå op af skoven. Her var der fra kommunes side lavet det der hedder en skovlinje som indikerer at inden for denne må der ikke bygges. Det omfattede ikke kun opførelsen af hus, men også skur, carport mv. Det stod sådan beskrevet i salgsopstillingen:

Lokalplanen viser de byggefelter, hvor de individuelle huse skal placeres. Inden for byggefelterne må der bygges i en etage med udnyttet tagetage (1½ plan). Bygningerne skal have en taghældning mellem 30 og 48 grader.
Husene skal opføres som lavenergibyggeri. Der er 30% bebyggelsesprocent af den enkelte grunds areal.Danbolig salgsopstilling

Dette satte store begrænsninger for vores projekt og vi følte vi skulle gå for meget på kompromis med vores ønsker og besluttede selvsagt, at det ikke skulle være vores næste hjem.

Tinglyste servitutter

En  servitut, også kaldet deklaration, kan indeholde flere forskellige formål. Typisk kan en servitut indeholde bestemmelser for, hvor du må bygge på din grund, eller hvordan din ejendom skal være tilsluttet forsyningsnettet. Det kan også være mere simple ting, som hvor høj din hæk må være eller bestemme, at du skal være medlem af områdets grundejerforening.

Du kan undersøge, om der er tinglyst privatretslige servitutter på din ejendom, som kan have betydning for dit projekt via den digitale tinglysning.

Sådan søger man om byggetilladelse

Som udgangspunkt er der en række forhold, der skal være oplyst, når du indsender byggeansøgning via Byg og Miljø:

 • Situationsplan
 • Plantegninger
 • Snittegninger
 • Facadetegninger
 • Tilbud om byggeskadeforsikring
 • Arealopgørelse og beregning af samlet bebyggelsesprocent
 • Fuldmagt hvis du ikke selv ejer ejendommen

Du kan læse meget mere på din kommunes hjemmeside

Byggeansøgning

Vores ansøgning

Hovedpunkterne i den lokal plan samt en enkel servitut, vores grund hører under, lød sådan her:

 1. Bebyggelsesprocent 25%
 2. Garager skal placeres mindst 5 meter fra vejskel
 3. Stuegulv må højst placeres 0,75 m over eksisterende middelterræn eller over en nærmere fastlagt niveauplan
 4. Hegn mod vej og sti og i naboskel foran byggelinie skal være levende hegn, der mod vej og sti skal plantes mindst 0,4 m fra skel
Områdekort fra lokalplanen i forbindelse med byggeansøgning

Det der har været den største udfordring for os er punkt 3. Vi har haft svært ved at ramme den rigtige niveauplan. Det har resulteret i at vi har måtte rykke huset yderligere ind på grunden i forhold væk fra det nordlige skel. På den måde undgik vi nogle af de større niveauforskelle. Det betyder dog også at vi mister lidt af den gode og brugbare del af haven.
Ydermere har vi måtte lave et niveauspring på 80 cm i husets midte for at overholde niveauplanen. Det er dog ikke noget vi er kede af. Tvært i mod tænker vi at det give lidt karakter til huset.
Lokalplaner m.m. kan man slå op for alle etablerede parceller igennem OIS.

Godkendt elle afvist byggeansøgning

Så hvad var så kommunens afgørelse? Fik vi godkendt ansøgningen eller blev den afvist?

Byggeansøgningen er


DEN BLEV GODKENDT! 🙂

Til gengæld er vi nu 2-3 uger forsinket i forhold til vores først antaget indflytningsdato. Om vi kan skyde skylden på kommunens lange svartid eller på vores entreprenørs tidsestimering, det vides ikke med sikkerhed.

Er du interesseret i, at læse mere om vores bygge projekt kan du bl.a. læse om hvor vi skal bygge og hvordan man vælger/finder en grund.

Husk også at du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev. Så får du en mail hver gang der er nyt på bloggen her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *